Motori hapës me unazë të mbyllur

 • ZLTECH 57mm Nema23 24VDC 1000-varg motor hapësor me unazë të mbyllur për krahun robot

  ZLTECH 57mm Nema23 24VDC 1000-varg motor hapësor me unazë të mbyllur për krahun robot

  Përparësitë e motorëve hapësorë me qark të mbyllur

  • Me rritjen e çift rrotullimit në dalje, shpejtësia e të dyjave zvogëlohet në mënyrë jolineare, por kontrolli me unazë të mbyllur përmirëson karakteristikat e frekuencës së çift rrotullues.
  • Nën kontrollin me unazë të mbyllur, kurba e fuqisë/përdredhjes së daljes përmirësohet sepse, në qark të mbyllur, konvertimi i ngacmimit të motorit bazohet në informacionin e pozicionit të rotorit dhe vlera aktuale përcaktohet nga ngarkesa e motorit, kështu që rryma mund të konvertohet plotësisht për çift rrotullues edhe në intervalet e shpejtësisë së ulët.
  • Nën kontrollin e qarkut të mbyllur, kurba e efiçencës-çift rrotullues është përmirësuar.
  • Duke përdorur kontrollin me ciklin e mbyllur, ne mund të marrim shpejtësi më të lartë drejtimi, shpejtësi më të qëndrueshme dhe më të qetë se kontrolli me qark të hapur.
  • Duke përdorur kontrollin me qark të mbyllur, motori hapës mund të përshpejtohet dhe ngadalësohet automatikisht dhe në mënyrë efektive.
  • Vlerësimi sasior i përmirësimit të shpejtësisë së kontrollit me qark të mbyllur mbi kontrollin me ciklin e hapur mund të bëhet duke krahasuar kohën për të kaluar një interval të caktuar të rrugës në hapin IV.
  • Me DISTORIN ME LAK TË MBYLLUR, EFIÇENCA MUND TË RRITET NË 7,8 herë, FUQIA e daljes mund të rritet në 3,3 herë dhe shpejtësia mund të rritet në 3,6 herë.Performanca e motorit hapësor me qark të mbyllur është më i lartë se ai i motorit hapësor me qark të hapur në të gjitha aspektet.Motori stepper me qark të mbyllur ka avantazhet e motorit stepper me qark të hapur dhe motorit servo DC pa furçë.Prandaj, motori hapës me qark të mbyllur do të përdoret gjerësisht në sistemet e kontrollit të pozicionit me kërkesa të larta besueshmërie.